Αγορές Χωρίς ΦΠΑ άρθο 39α

Αγορές Χωρίς άρθο 39α / Χρήση Άρθρου 39α

Η χρήση του άρθρου 39α γίνεται μόνο σε συναλλαγές που αφορούν tablet και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όποια άλλη κατηγορία ορίζεται από την νομοθεσία (ΠΟΛ.1150/2017)  Δείτε αναλυτικά τον νόμο εδώ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  • Κάνετε την παραγγελία σας από το site ( δεν πληρώνεται με κάρτα γιατί σας χρεώνει ΦΠΑ)
  • Στέλνετε προσωποποιημένη πληροφόρηση, σε μορφή PDF στο email μας info@cheapchip.gr
  • Ο χρόνος επεξεργασίας είναι εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας ( 1 - 2 ώρες )
  • Σας στέλνουμε προ τιμολόγιο με τον χρόνο παράδοσης και έχουμε αφαιρέσει το ΦΠΑ
  • Μας επιβεβαιώνεται την παραγγελία
  • Στέλνετε το αποδεικτικό κατάθεσης όταν σας ζητηθεί με email info@cheapchip.gr    ( θα πρέπει να είναι από τον λογαριασμό που ανήκει το ΑΦΜ που εκδίδεται το τιμολόγιο)

 


 

Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποκείμενου και του δικαιώματος έκπτωσης του αγοραστή, δηλαδή ότι είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. η εκτύπωση των «στοιχείων μητρώου» του, από την εφαρμογή «προσωποποιημένη πληροφόρηση» στο σύστημα «TAXISnet» με ημερομηνία εκτύπωσης την προηγούμενη της συναλλαγής) και να ελέγχει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας αυτού ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση του συστήματος από πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. ιδιώτες). Οι εκπρόσωποι των υποκειμένων/αγοραστών προσκομίζουν κάθε πρόσφορο μέσο για να αποδείξουν την νομιμοποίηση αυτών για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν.

 

Σε κάθε περίπτωση ακόμα και για συναλλαγές κάτω των πεντακοσίων ευρώ (500,00€) συνιστάται η εξόφληση των συναλλαγών μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στα οποία θα μπορεί να ταυτοποιηθεί ότι το πρόσωπο που εξοφλεί τη συναλλαγή είναι ο υποκείμενος στο φόρο αγοραστής προς τον οποίο έχει εκδοθεί το φορολογικό στοιχείο

Εκτύπωση το αποδεικτό κατάθεσης από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που γίνεται η πληρωμή.

Οι εκπρόσωποι των υποκειμένων/αγοραστών προσκομίζουν κάθε πρόσφορο μέσο για να αποδείξουν την νομιμοποίηση αυτών για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν.

Στην περίπτωση έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου λόγω εσφαλμένης χρέωσης του αρχικού τιμολογίου με Φ.Π.Α. ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1052/2017.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν επιθυμεί την χρήση του 39α θα πρέπει να αποστέλλει email στο οποίο να αναφέρει ότι δεν επιθυμεί την χρήση του.